Ettevõttest

Gremonte OÜ asutati 2013 a.

Meie peamiseks tegevusalaks on maalri- ja plaatimistööd, lisaks neile pakume ka muid erioskusi nõudvaid ehitusteenuseid. Omame rohkem kui 10-aastast kogemust, olles spetsialiseerunud just maalri- ja plaatimistööde teostamisele.

Meie motoks on teostada ehitustööd kooskõlas sõlmitud lepingutega, hea ehitustava kohaselt, kvaliteetselt ja tähtaegselt.


Ettevõtte tegevuse aluseks on järgmised põhimõtted:

mõista tellija vajadusi täna ja tulevikus

järgida kehtestatud ühtseid eesmärke

määratleda ja kõrvaldada vigade ja liigsete kulutuste allikad

sõlmida vastastikku kasulikud ning kestvad suhted tarnijate ja alltöövõtjatega

pöörame suurt tähelepanu kvaliteedile. Ilmnenud vigu analüüsitakse ja kavandatakse meetmed nende edaspidiseks vältimiseks.

Tellija soovide arvestamine, tähtaegadest kinnipidamine, ehitustööde hinna ja kvaliteedi suhe ning sõlmitud lepingud ja antavad garantiid võimaldavad olla meil konkurentsivõimelised ehitajad.